Tag: Bản Đoòng

Bản Đoòng giữa rừng Phong Nha

TTO - Sơn Đoòng, ai cũng phải đặt chân đến bản Đoòng và nghỉ ngơi trước khi vào hang động. Và tại đây, du khách có thêm một khám phá nho nhỏ về cuộc sống, văn hóa của cư dân bản địa giữa lòng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng...