Tag: bản đồ công nghệ

Xây dựng bản đồ công nghệ các ngành sản xuất quan trọng

TTO - GS.TS Hoàng Văn Phong, chủ tịch Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, cho biết trong năm 2016, bản đồ công nghệ ngành chọn tạo giống lúa và ngành sản xuất văcxin sẽ được hoàn tất.