Tag: ban đại diện cha mẹ

Nỗi niềm ban đại diện cha mẹ học sinh

TTO - Trong các cuộc họp phụ huynh đầu năm, đến mục bầu ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) là cả lớp im re, người này đùn đẩy cho người kia.