Tag: Bamnboo Airways

Bamboo Airways tiếp tục bay đúng giờ nhất trong 10 tháng năm 2021

Với tỉ lệ đúng giờ trung bình trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 96,9%, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu về bay đúng giờ.