Tag: Bài học bằng máu

Bài học bằng máu phải học thật kỹ

TT - Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử - công trình khảo sát, nghiên cứu, biên soạn của giáo sư Văn Tạo và người bạn đồng nghiệp Nhật Bản - GS Furuta Moto cùng các cộng sự vừa được Nhã Nam và NXB Trí Thức cho ra mắt độc giả.