Tag: bãi Gạc Ma

Tự sự tháng 3

TT - Tháng 3, Hà Nội chưa thoát khỏi tàn dư của mùa đông nên nhiều lúc thời tiết âm u, mưa gió thất thường - kiểu thời tiết đỏng đảnh, khó chịu dễ khiến bực mình.

Khi tiếng súng lặng im

TT - Thuyền phó Doan bị bỏng nặng vì pháo, cả người cháy đen, tóc sém hết, bốc mùi khét lẹt. Mặt anh cũng thủng lỗ chỗ, đầm đìa máu bởi mảnh đạn. Vậy mà anh vẫn tỉnh, tỉnh đến kỳ lạ. Được đồng đội dìu dưới biển, anh vẫn thoi thóp nhìn mãi về phía ngọn cờ Tổ quốc, mấp máy môi như nhắn nhủ anh em phải giữ vững bằng mọi giá...