Tag: Bác sĩ được cử đi đào tạo rồi nghỉ việc

Cà Mau đề nghị 'cơ sở y tế toàn quốc' không nhận bác sĩ bỏ việc sau khi được cử đi đào tạo

TTO - Bác sĩ được địa phương cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng tự ý bỏ việc đã bị "bêu tên" khắp các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên toàn quốc.