Tag: bà Vũ Thùy Anh

Clermont Group bổ nhiệm Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Đại diện tại Việt Nam

Tin từ Tập đoàn Clermont (Clermont Group) vừa cho hay, bà Vũ Thùy Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng văn phòng Đại diện tại Việt Nam.