Tag: Bà Trần Thị Nguy

Cụ ông hiếu thảo làm xúc động lòng người

TTO - Những hình ảnh ông cụ 85 tuổi hằng ngày chăm sóc mẹ già 113 tuổi từng miếng ăn giấc ngủ đã làm bạn đọc Tuổi Trẻ Online xúc động: Đẹp thay chữ hiếu.