Tag: Bà Lương Thị Cẩm Tú

Eximbank có tân chủ tịch hội đồng quản trị

TTO - Bà Lương Thị Cẩm Tú - thành viên hội đồng quản trị - được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) thay cho ông Yasuhiro Saitoh.