Tag: bà cố nội

Ảnh vui 7-2: Sâm dừa được 'bà cố nội truyền lại' bí kíp ở Sài Gòn

Nghe là thấy uy tín hẳn ra, hẳn là 'bà cố nội truyền lại'.