Tag: Avani Hotels & Resorts

TTC hợp tác cùng Minor Hotels

Ngày 9-9, Công ty TNHH du lịch TTC đã ký hợp tác chiến lược cùng Minor Hotels trong việc quản lý và vận hành khách sạn Dốc Lết.