Tag: Ask Me Anything

Học tiếng Anh kiểu “hỏi gì cũng được”

TTO - Sau một năm ra đời, đã có cả ngàn học sinh sinh viên tham gia nhóm “Ask Me Anything” (Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì). Bởi qua đó các bạn trẻ học ngoại ngữ một cách hiệu quả và góp công lớn cho phát triển du lịch...