Tag: ArtFlow

Các ứng dụng giúp sức bút điện tử S Pen

TTO - Những ứng dụng gia tăng thêm sức mạnh, hiệu năng và sáng tạo cho bút điện tử (stylus) S Pen trên smartphone Galaxy Note 5. Tất cả ứng dụng đều miễn phí.