Tag: Arhalt Open

Vũ Thị Hương bỏ cuộc tại Giải điền kinh Arhalt Open

TT - Nguyên nhân bỏ cuộc của Vũ Thị Hương do bị căng cơ. Ở nội dung 1.500m, với thành tích 4’15”52, Trương Thanh Hằng xếp hạng 12/18. Trong khi đó với thành tích 12”00 ở cự ly 100m, Lê Ngọc Phượng đứng vị trí 10/11.

Vũ Thị Hương bỏ cuộc tại Giải điền kinh Arhalt Open

TT - Nguyên nhân bỏ cuộc của Vũ Thị Hương do bị căng cơ. Ở nội dung 1.500m, với thành tích 4’15”52, Trương Thanh Hằng xếp hạng 12/18. Trong khi đó với thành tích 12”00 ở cự ly 100m, Lê Ngọc Phượng đứng vị trí 10/11.