Tag: Apple 'chiến giá' Huawei

Điểm tin 8h: Lợi nhuận đầu tư căn hộ giảm; Apple 'chiến giá' Huawei

Lợi nhuận đầu tư căn hộ giảm là nội dung chính của chương trình Điểm tin 8h ngày 18-1.