Tag: App tránh thai

App tránh thai, tin hết không?

TTO - Từ lâu, phụ nữ đã biết theo dõi kinh nguyệt để tính ngày tránh thai, song với sự phát triển của công nghệ, kinh nghiệm này được khai thác theo góc độ khoa học và “hiện đại” hơn bằng ứng dụng (app).