Tag: APEC Mandala Wyndham

Giải bài toán sinh lời, shophouse ven biển được lòng giới đầu tư

Shophouse ven biển đang ‘lọt vào mắt xanh’ của nhà đầu tư khi vừa đáp ứng nhu cầu du lịch tăng cao, vừa mang đến khả năng sinh lời cao.