Tag: Áp-xe gan nguyên nhân và phương pháp điều trị

Áp-xe gan nguyên nhân và phương pháp điều trị

Ở các nước phát triển, áp-xe gan do vi khuẩn là nguyên nhân hàng đầu nhưng tính trên bình diện thế giới thì áp-xe gan do amip mới là nguyên nhân thường gặp nhất.