Tag: Áp giá trần khí đốt

EU cam kết hỗ trợ Ukraine, chưa thống nhất về việc áp giá trần khí đốt

TTO - Ngày 7-10, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đồng ý cấp thêm viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine nhưng chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề áp đặt giá trần với khí đốt.