Tag: ấp Bình Trường

Xây dựng kè bảo vệ khu dân cư tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ” trong năm 2016.