Tag: Anmiền Tây

Ngược dòng sông Hậu

TT - Nước không tràn đồng. Nhưng không vì thế mà chuyến du ngoạn ngược dòng sông Hậu bớt đi thú vị và những khoảnh khắc nao lòng...