Tag: Anh Tú - Diệu Nhi

1.001 biểu cảm của sao Việt khi check-in với thiệp cưới Diệu Nhi - Anh Tú

Trấn Thành đùa rằng không biết mừng bao nhiêu tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn; diễn viên Thu Trang ủ mưu bắt xe đò ra nước ngoài tạm lánh; Sam quyết tâm bắt được hoa cưới của Diệu Nhi…