Tag: anh Đỗ Thiện Thành

Hơn 10 năm dạy trẻ khó khăn ở lớp học tình thương

Hơn 10 năm qua, anh Đỗ Thiện Thành (hay còn gọi là Ba Thành) đã dạy ở lớp học tình thương cho cả trăm trẻ khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.