Tag: Ấn vàng Hoàng đế chi bảo

Nhà sưu tập tư nhân ở Bắc Ninh mua ấn vàng Hoàng đế chi bảo với giá hơn 6,1 triệu euro

Ông Nguyễn Thế Hồng - chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh - chính là doanh nhân giấu mặt đã theo đuổi việc mua ấn vàng Hoàng đế chi bảo suốt mấy tháng qua, và ông vừa ký hợp đồng mua bán thành công trị giá hơn 6,1 triệu euro.

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của Việt Nam năm 2022

"Triển khai thực hiện kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021" dẫn đầu bảng 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2022, cùng các sự kiện như đàm phán thành công việc hồi hương ấn vàng...

Đàm phán hồi hương ấn vàng ‘Hoàng đế chi bảo’ đang thuận lợi

TTO - Ông Trần Đình Thành - phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa - khẳng định việc đàm phán hồi hương ấn vàng ‘Hoàng đế chi bảo’ đang diễn ra thuận lợi. Bằng nguồn tài chính từ Nhà nước hoặc tư nhân, nhất định sẽ hồi hương cổ vật.