Tag: An toàn thực phẩm trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo gì về an toàn thực phẩm trong trường học?

TTO - Nghiêm cấm các trường để cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo điều kiện an toàn đưa thực phẩm, suất ăn vào trường học; huy động sự tham gia của phụ huynh trong việc giám sát an toàn thực phẩm trong trường học...

An toàn thực phẩm trong trường học: 'Bếp ăn tại trường là mô hình lý tưởng'

TTO - Theo Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM, trên địa bàn TP hiện có 1.834 cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể (trường tổ chức nấu) và 487 trường sử dụng suất ăn công nghiệp (đặt mua suất ăn của các đơn vị bên ngoài).