Tag: An toàn công tác thủy điện

Thủy điện Buôn Kuốp nỗ lực đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (đơn vị thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3) đã triển khai những phương án để bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn cho người và tài sản vùng hạ du chủ động ứng phó các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão 2022.