Tag: án thờ hoàng gia

Mỹ tài trợ phục hồi ba án thờ tại Huế

TT - Tại Hoàng thành Huế ngày 15-1, Trung tâm Bảo tồn di tích Huế đã tổ chức khởi động dự án bảo tồn phục hồi các án thờ hoàng gia ở Triệu Tổ miếu.