Tag: Ấn Độ môn

Mumbai - Bollywood của phương Đông - có gì vui?

TTO - Nằm ở phía Tây Ấn Độ, Mumbai trước thường được gọi là Bombay – 'mẹ của các thành phố'.