Tag: Ấn chiếm đất

Làm nhà, dựng quán trong VQG Bidoup - Núi Bà

TTO - Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang nhiều năm liền bị lấn chiếm xây dựng các công trình trái phép.