Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020

  • The Hu và Hanggai - cựu đế quốc và bản dạng dân tộc

    The Hu và Hanggai - cựu đế quốc và bản dạng dân tộc

    TTCT - The Hu là một ban nhạc chơi heavy metal xuất thân từ Mông Cổ, thành lập năm 2016, sử dụng gần như những bản sắc “bắt buộc” của âm nhạc vùng thảo nguyên: lối hát đồng song thanh, hòa âm cuống họng (Tuvan, Khoomei, hay Hooliin Chor) - được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2009, với Mã đầu cầm tức morin khuur, guitar tovshuur và khèn tumur khuur.