Tag: Almaz Derese

Vừa sinh con 30 phút, làm bài thi ngay trên giường bệnh

TTO - Một phụ nữ tại Ethiopia đã làm bài thi ngay trên giường bệnh chỉ 30 phút sau khi sinh con.