Tag: AI: Những tiềm năng song hành cùng rủi ro về đạo đức

AI: Những tiềm năng song hành cùng rủi ro về đạo đức

Những bộ phim khoa học giả tưởng cùng những bài báo có xu hướng bi quan đã gieo nên một nỗi sợ hãi mơ hồ về một ngày nào đó máy móc sẽ thay thế con người.