Thứ 2, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Ai giữ tài sản thế chấp?

28/01/2008 02:30 GMT+7

TT - Tôi ký hợp đồng với một công ty, trong đó có qui định về việc tôi thế chấp tài sản cho công ty để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, công ty lại yêu cầu tôi phải giao tài sản thế chấp cho công ty giữ. Xin hỏi như vậy có phù hợp với qui định pháp luật không? Có nhất thiết phải thế chấp tài sản là bất động sản hay không, pháp luật qui định cụ thể như thế nào?

- Theo qui định tại điều 342 Bộ luật dân sự, tài sản thế chấp có thể là động sản hoặc bất động sản. Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp. Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tài sản thế chấp cũng có thể là tài sản được hình thành trong tương lai. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp. Chính vì vậy, bạn có quyền giữ tài sản thế chấp hoặc thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

(NGUYỄN THỊ THÚY - Bình Chánh, TP.HCM)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận