Tag: Ai cũng gù, mình thẳng lưng là khuyết tật

Ai cũng 'gù', mình 'thẳng lưng' là đáng quý

TTO - “Ai cũng gù, mình thẳng lưng là khuyết tật”, câu nói bất ngờ giữa phiên tòa xử các thầy cô giáo phạm tội gian lận điểm thi đã khiến nhiều người bàn luận. Có thật như vậy không?