Tag: AI cho giáo dục

Ra mắt dự án AI cho giáo dục Việt Nam

Ngày 14-4, dự án AI cho giáo dục Việt Nam đã ra mắt tại TP.HCM. Dự án do nhà giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương sáng lập.