Tag: Agribank và FWD Việt Nam

Agribank và FWD Việt Nam triển khai hợp tác về phân phối bảo hiểm

Ngày 12-01 vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) chính thức triển khai hợp tác về phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.