Tag: Agela Phương Trinh

Angela Phương Trinh là bạn diễn mới của Trường Giang trên phim

TTO - Trường Giang có phim mới ra rạp vào tháng 3 "Taxi, Em tên gì" với bạn diễn mới là Angela Phương Trinh.