Tag: Africatown

Thăm bến tàu nô lệ cuối cùng ở Mỹ

Africatown là nơi sinh sống của những người nô lệ trên con tàu Clotilda cuối cùng chở họ từ châu Phi qua Mỹ vào thế kỷ 19.