Tag: AdWords

Bộ công cụ tối ưu AdWords: Quảng cáo trúng đích

Quảng cáo Google Ads theo cách thủ công, đã không còn là hình thức chạy quảng cáo mang lại hiệu suất cao cho các doanh nghiệp.