Tag: Adal Home

Khử độc bằng ngói bitum tegola và đá mỏng Art Stone

Khi mà môi trường đang xấu đi nghiêm trọng, 'xanh' hóa vật liệu là điều rất cần thiết. Đó là lí do ra đời của đá mỏng ốp tường và ngói bitum khử ô nhiễm.

Vật liệu xây dựng độc lạ: ngói bitum phủ đá - đá Art ốp tường

Trong trào lưu vật liệu xây dựng (VLXD) mới, ngói bitum phủ đá và đá Art ốp tường đang tạo nên những cột sóng cao. Bạn sẽ bất ngờ với những gì chúng ta sẽ khám phá sau đây.