Tag: 7 thi thể

Có 2 căn cước công dân người Trung Quốc trong 7 thi thể dạt vào Phú Quốc

TTO - Công an tìm thấy căn cước công dân do Trung Quốc cấp trong ví của 2 nạn nhân trong số 7 thi thể được phát hiện từ trưa đến chiều 29-9.