Tag: 559 lượng vàng

Vụ niêm phong 559 lượng vàng: Đẩy nghĩa vụ chứng minh cho dân?

TTO - Việc tiệm vàng Hoàng Mai được bỏ niêm phong 559 lượng vàng là do chứng minh được đó là tài sản của gia đình, nhưng nếu họ không chứng minh được thì sao? Vì sao lại đẩy trách nhiệm "chứng minh" cho người dân?