Tag: 40 năm thành lập huyện Hoàng Sa

40 năm thành lập huyện Hoàng Sa: Đưa Hoàng Sa lên vị thế chiến lược mới

TTO - Năm 2022, TP Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Hoàng Sa (1982 - 2022) và 25 năm quản lý huyện đảo Hoàng Sa (1997 - 2022).