Tag: 28 Tết

Ảnh vui 19-1: Câu chuyện cảm lạnh 28 Tết, nải chuối 700.000 đồng!

Không biết cô bán hàng đùa hay thật ngày 28 Tết nhưng thôi coi như đang mơ ngủ đi cho lành.