Tag: 250 sinh viên trường y đến Bắc Giang

Đọc báo cùng bạn 17-5: Không sáng tạo, tiền đâu làm đường

TTO - Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Không sáng tạo, tiền đâu làm đường; Bầu cử sớm nơi huyện đảo Trường Sa; Hoa Đà Lạt giảm sâu vì dịch; 250 sinh viên trường y đến Bắc Giang, Bắc Ninh dập dịch COVID-19...