Tag: 1937cn

Thêm 150 website Việt Nam bị hacker Trung Quốc tấn công

TTO - Theo diễn đàn an ninh mạng WhiteHat của Công ty Bkav, tính đến sáng 4-6, số trang web Việt Nam bị nhóm hacker Trung Quốc 1937cn tấn công đã tăng thêm gần 150 trang.