Tag: 17000ha đất

Kiến nghị thu hồi gần 17.000ha đất

TT - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến đồng ý với kết luận của Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất được Thanh tra Chính phủ thực hiện trong năm 2011.