Chủ nhật, ngày 1 tháng 8 năm 2021

  • Dựng lại rừng để cứu trái đất?

    Dựng lại rừng để cứu trái đất?

    TTCT - Một báo cáo khoa học vừa nêu ra viễn cảnh đầy lạc quan khi con người có thể tạm trì hoãn tác động của biến đổi khí hậu thêm 20 năm nếu có thể khôi phục diện tích rừng đủ lớn - cỡ bằng diện tích nước Mỹ. Nhưng có thật là mọi thứ dễ dàng như thế?