Tag: 100% sinh viên có việc làm

'Té ngửa' với con số 100% sinh viên có việc làm

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp được các trường đại học công bố khiến nhiều người "té ngửa" vì toàn những con số trong mơ.